גישת השילוביות של פרקסיס

יותר ויותר בעיות ואתגרים אנושיים, חברתיים וכלכליים לא ניתנים  לפתרונות אפקטיביים במסגרת של התפיסות, הכישורים והמשאבים של ארגון, קהילה, חברה ואפילו מגזר חברתי אחד, והם מחייבים פיתוח של תפיסות משולבות כבסיס להתמודדות משותפת.

 

שילוביות היא גישה פרקטית המאפשרת זיהוי מהיר של פערים, איומים והזדמנויות בתחומים הבין הארגוניים, הבין דיציפלינרים, הבין תחומיים והבין נושאיים, ומגבירה משמעותית את אפקטיביות ההתמודדות עימם.

 

שילוביות אפשר לתאר כ'פרח' שבו 'עלי הכותרת', מייצגים את האנשים, הקבוצות, הארגונים, הקהילות, והמגזרים הרלוונטיים.

כשהשילוביות מתקיימת במיטבה, מזוהים הפערים וההזדמנויות בתחום שבין ומעבר לעלי הכותרת (שהוא ריק בהתחלה), ותפיסות, ידע ויכולות משותפות להתמודדות נוצרות ב'מרכז הפרח'.

 

לקריאה נוספת על הערך של שילוביות בשבילך לחץ כאן

 

 

מודעות פרסומת

סגור לתגובות.