התמודדות עם הפתעות בסיסיות

הפתעה בסיסית היא הפתעה החושפת מודל תפיסתי שאיננו רלוונטי למציאות.

אנו חיים בתקופה, המתאפיינת בסיבוכיות ובקצב השתנות גדולים ביותר, ועל כן הפתעות בסיסיות מתרחשות בקצב הולך וגובר בכל תחומי חיינו – האישיים, הארגוניים, הפוליטיים והצבאיים.

פרקסיס פיתחה פתרונות, שמטרתם להקטין את הסתברות התרחשותן של הפתעות בסיסיות על ידי איתור פערי הרלוונטיות בעודם באיבם וביצוע תהליכי למידה בסיסית מהירים בכל אותם מקרים, שבהם ההפתעה הבסיסית לא נמנעה.  

 

מה חדש?

הנחיית גופי מודיעין ואסטרטגיה בהתמודדות עם תופעת ההפתעה הבסיסית

מזה שנים פרקסיס מלווה גופי מודיעין ברמה הלאומית בגיבוש תהליכי התמודדות עם תופעת ההפתעה הבסיסית.

 

התראה בסיסית ((Fundamental Early Warning במכון ראות

מכון ראות מפעיל את המתודות והכלים הייחודיים, שפיתחה פרקסיס, לצורך התראה בסיסית בתחום המדיני-אסטרטגי ובתחום החברתי כלכלי.

 

לקריאה נוספת

 

על הקריסה הכלכלית הגדולה – מה אנחנו עדיין לא לומדים מכל זה?